[email protected] +90 212 639 51 50
[email protected] +90 212 639 51 50

İnternet Üzerinden Yurt Dışına Yapılan Satışlar

İnternet Üzerinden Yurt Dışına Yapılan Satışlar ( e-İhracat )

İNTERNET ÜZERİNDEN YURT DIŞINA SATACAĞINIZ ÜRÜNLERİ KARGO İLE YURT DIŞINA GÖNDEREBİLİRSİNİZ!

Yurt dışına gerçekleştirdiğiniz, her bir gönderide, miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro’ yu geçmeyen satışlarınızda, sattığınız ürünleri posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler aracılığı ile yurt dışına gönderebilirsiniz.

YURT DIŞI SATIŞLARINIZLA İLGİLİ KDV İADESİ ALABİLİRSİNİZ!

Posta idaresi veya hızlı kargo şirketleri aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz yurt

dışı satışlarınız ihracat olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle ihracata konu olan ürünlerinizin tedariki sırasında veya bu ürünleri üretiyorsanız hammadde ve diğer girdilerinin tedariki esnasında ödemiş olduğunuz katma değer vergilerinin indirim yoluyla gideremediğiniz kısmını vergi borçlarınıza mahsup edebilir ya da nakit olarak iadesini talep edebilirsiniz.

İndirim yoluyla gideremediğiniz katma değer vergilerini vergi borçlarınızdan düşmek veya nakit olarak iadesini almak için;

1. Posta İdaresi veya kargo şirketinin düzenlediği ve eki eşya listesinde, sizin (malı yurt dışına gönderen kişi ya da şirket) isminizin yer aldığı liste muhteviyatının gümrükçe onaylanmış halini içeren gümrük beyannamesini,

2. Satış faturalarının fotokopisi veya listesini,

3. İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo’ yu

ibraz ederek bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesine dilekçe ile başvurmanız yeterlidir.

NOT: İndirilecek ve yüklenilen katma değer vergisi listeleri internet vergi dairesi üzerinden gönderilecektir.

e-TİCARET SİTENİZ İÇİN ÜYELİK DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ!

Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler

için %70 oranında ve yıllık 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ!

Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

PAZAR GİRİŞ DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ!

Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

KOSGEB DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ!

KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu KOBİ sektörleri arasında “Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret “de sayılmaktadır.

Text box item sample content