[email protected] +90 212 639 51 50
[email protected] +90 212 639 51 50

Üretim, Satış ve Hizmet

İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM VE SATIŞ YAPAN FİRMALARA VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ

 • Yurtdışı Fuar Desteği

Firmaların Yurtdışında gerçekleştirecekleri fuar katılımlarında fuar başına 50.000 TL kadar (sektörel fuarlar için 75.000 TL) Bireysel katılım yapılan fuarlar için başvuru yapılabilir.

Sağlanan Destekler;

a)Stand kurulum, tasarım ve kira desteği

b)Nakliye desteği

c)Seyahat desteği

Yurt dışı fuar deseğinde yapılan masraflar bakanlıkça belirlenen m2 ye esas tutar üzerinden karşılanmaktadır.

 • YURTDIŞI MAĞAZA, OFİS, DEPO, SHOWROOM VE TEŞHİR STAND KİRA DESTEĞİ

Üretim yapan marka tescil belgesine sahip firmaların Yurtdışında açacakları

Mağazalar (reyon ve komisyon giderleri) için yıllık %50 oranın 120.000 USD kadar,

Ofis, Depo,Showroom ve teşhir standları için yıllık %50 oranında 100.000 USD

kadar ekonomi bakanlığı tarafından desteklenir.

Fason üretim yaptıran marka tescil belgesine sahip veya Sözleşme ile Marka tescil belgesine sahip firmaların ürünlerini satan firmalar;

Mağazalar (reyon ve komisyon giderleri) için yıllık %40 oranın 100.000 USD kadar,

Ofis, Depo,Showroom ve teşhir standları için yıllık %40 oranında 75.000 USD

 • YURTDIŞI TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Üretim yapan veya Türkiye de yerleşik firmalarda fason üretim yaptıran marka tescil belgesine sahip firmaların tanıtım faaliyetleri;

Yurtdışında birimleri olan firmalara yıllık her bir ülke 150.000 USD kadar,

Yurtdışı birimi olmayan firmaların ise yıllık 250.000 USD kadar

Ekonomi bakanlığı tarafından desteklenir.

 • YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Firmaların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar Ekonomi bakanlığı tarafından desteklenir.

 • YURTDIŞI SEYAHAT DESTEĞİ

Firmaların ihracat yapmak için Yurtdışı seyahatlerinde konaklama ve seyahat masrafları %70 oranında seyahat başına 5.000 USD kadar desteklenir. Destek kapsamında en az 2 en fazla 10 günlük seyahatler desteklenmektedir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri

Ekonomi bakanlığı tarafından desteklenir.

 • YURTDIŞI RAPOR ALIMI VE YURTDIŞI ŞİRKET ALIMI DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Şirketler ile yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60 yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • E TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

Firmaların %80 oranında kadar Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen E Ticaret sitelerine üyelikleri desteklenir. Site başına verilecek destek tutarı yıllık en fazla 2.000 ABD Dolar olup sadece 1 yıllık üyelikler destek kapsamındadır.

 • PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

Firmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen listede Pazara Giriş Belgeleri alım giderleri %50 oranında şirket başına yıllık en fazla 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar bakanlık tarafından destek verilir.

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

ç) Test/analiz raporu giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri

e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti

f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

 

HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER


Marka tescil Masrafları;

 • Yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

Tanıtım Desteği

 • Yurtdışı Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları

Kira Desteği

 • Birimlerin Yurtdışı brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları

Yurtdışı Fuar Desteği

 • Bireysel Katılımların Desteklenmesi ilişkin katılım giderleri
 • En fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları, %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği

 • İhtiyaç analizi,
 • Eğitim,
 • Danışmanlık,
 • Organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri,
 • Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri, % 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 550.000 ABD Doları, desteklenir

Sağlık,Eğitim,Film Ve Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler

Yurtdışı Marka Tescil Masrafları;

 • Yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

Yurtdışı Rapor Alımı ve Yabancı Şirket Alımı Yönelik Danışmanlık Desteği;

 • Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil;
 • Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

Belgelendirme Desteği

 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi,
 • ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;
 • kalite, hijyen, çevre belgeleri,
 • ilgili ruhsat ve izinler
 • Ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları

Tanıtım Desteği

 • Yurtdışı Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları

Kira Desteği

 • Birimlerin yurtdışı brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları

Danışmanlık Desteği

 • Firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

Acenta Komisyon Desteği

 • Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine,
 • Film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları

EK DESTEKLER

Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları 

 • Pazara Girişin Desteklenmesi
 • Yerelleştirme (lokalizasyon),
 • DVD hazırlama, çoğaltma,
 • barındırma (hosting) giderleri ile görsel,
 • yazılı, işitsel medya,
 • internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları

Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi

 • Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına, %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları

Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

 • Satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları
 • İstihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri, % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları

Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi 

 • Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri, % 20 oranında ve film başına 200.000 ABD Doları tutarında ödenir. 

Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi 

 • Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri, % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları

Bize Sorun, Uzman Ekibimiz Yanıtlasın!

Konu ile ilgili sorularınız uzman ekibimiz tarafından en kısa süre içerisinde cevaplanacaktır.

Email [email protected]

Tel +90 212 639 51 50

[recaptcha]